ผ้าไทย

หนังสือชุด ภูมิแผ่นดินไทย เล่มนี้พูดถึง ผ้าไทยพื้นบ้าน ภูมิปัญญาของคนไทยที่ผ่านปลายมือ และได้รับการสั่งสมกันมาตั้งแต่อดีตหลายร้อยปี ผ้าไทยจึงมีความงดงามด้วยลวดลายสีสัน จากธรรมชาติ และการสร้างลายอันละเอียดอ่อน และกำลังได้รับความนิยมในระดับสากล ทั้งรูปแบบดั้งเดิมสำหรับคนรักผ้าที่ต้องการสะสม และรูปแบบประยุกต์เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย และประโยชน์ในการใช้สอยให้เข้ากับสมัยปัจจุบัน

ชื่อเรื่อง: ผ้าไทย

จัดพิมพ์โดย: บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

 • ผ้าไทย  หน้า    ๔
 • จากผ้าพื้นสู่ลวดลายบนผืนผ้า  หน้า  ๑๔
 • สีธรรมชาติ : เมื่อภูมิปัญญาคืนสู่โลกแห่งความเป็นจริง  หน้า  ๒๗
 • ผ้าไทยถิ่นต่าง ผ้าทอพื้นเมือง  หน้า  ๓๐
 • ผ้าไทยอีสาน  หน้า  ๓๙
 • ผ้าทอเขตอีสานเหนือและอีสานกลาง  หน้า  ๔๑
 • ผ้าทอเขตอีสานใต้  หน้า  ๔๓
 • ผ้าไทยภาคกลาง  หน้า  ๔๕
 • ผ้าไทยภาคใต้  หน้า  ๔๘
 • มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ : พระเมตตาต่อช่างทอไทย  หน้า  ๕๗
 • ผ้าไทยสู่โลกาภิวัตน์  หน้า  ๕๙