รักษาโรคด้วยวิธีธรรมชาติ

ขณะนี้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจเรื่องธรรมชาติบำบัดมากขึ้น วิธีการหลากหลายรูปแบบ ของธรรมชาติบำบัดเป็นวิธีดูแลสุขภาพด้วยความนุ่มนวล ซึ่งขณะนี้ได้รับความนิยม เพิ่มมากขึ้นทุกที จนคนส่วนใหญ่ต้องการผสมผสานเข้าด้วยกันกับการดูแลด้วยการแพทย์ แผนปัจจุบัน การรักษาโรคด้วยธรรมชาติบำบัดทำให้สุขภาพดีแบบยั่งยืน เพราะเน้นความสำคัญ ของวิถีชีวิตแต่ละบุคคล และให้การรักษาแบบองค์รวม นั่นคือรักษาทั้งกายและใจ ไม่เพียงเฉพาะอาการของโรคเท่านั้น ซึ่งเมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วท่านจะได้รู้ว่า ถ้าท่านต้องการมีสุขภาพที่ดีท่านจะต้องทำอย่างไรกับสุขภาพของท่าน

หนังสือเล่มนี้จะบอกถึงวิธีบำบัดตามธรรมชาติอันได้แก่การนวด การกดจุดฝ่าเท้า การทำโยคะ และการทำสมาธิ ซึ่งจะบอกถึงอาการและความเจ็บป่วยของโรคต่าง ๆ ตลอดจนการรักษาบำบัด เช่น การกรน ต่อมลูกหมากมีปัญหา นิ่วในไต เบาหวาน เป็นต้น

ชื่อเรื่อง: รักษาโรคด้วยวิธีธรรมชาติ

จัดทำโดย: บริษัทรีดเดอร์สไดเจส (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • รักษาโรคด้วยวิธีธรรมชาติ     ..  ..
 • สุขภาพดีด้วยวิธีธรรมชาติ  หน้า     8
 • กินดีอยู่ดี  หน้า     9
 • ออกกำลัง กายแข็งแรง  หน้า   13
 • บทที่ 1 วิธีบำบัดรักษา
 • กดจุดฝ่าเท้า  หน้า   24
 • กดจุดและกดจุดแบบญี่ปุ่น  หน้า   26
 • กลิ่นหอมของดอกไม้  หน้า   30
 • บทที่ 2 อาการและความเจ็บป่วย
 • กรน  หน้า   68  กระดูกพรุน  หน้า   69
 • กลั้นปัสสาวะไม่อยู่  หน้า   73
 • แหล่งข้อมูล  หน้า 373
 • ดัชนี  หน้า 375
 • Acknowledgements  หน้า 384