คู่มือการทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันอาชีพการทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์มีผู้ทำกันไม่มากนัก เพราะการทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์ เป็นวิชาชีพอีกวิชาชีพหนึ่ง ที่สามารถเรียนรู้ได้โดยใช้เวลาศึกษาและฝึกปฏิบัติไม่นานนักก็สามารถ ประกอบเป็นอาชีพได้ โดยสามารถยึดเป็นงานอดิเรก หรือเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์ในระยะเริ่มแรกนิยมเคลือบรูปวิทยาศาสตร์เฉพาะภาพถ่ายเท่านั้น ต่อมาได้มีการนำเอาวัสดุตกแต่งมาตกแต่งภาพให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น ซึ่งหนังสือเล่มนี้ สามารถเป็นคู่มือ เพื่อที่จะเรียนรู้ในการทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์จนสามารถสร้างรายได้ และสร้างอาชีพให้กับผู้สนใจได้เป็นอย่างดี

ชื่อเรื่อง: คู่มือการทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์

ผู้แต่ง: พุทธินคร ต้อยสำราญ

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

  • บทนำ  หน้า     1
  • วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์  หน้า     2
  • การเตรียมพื้นผิวและต้นแบบ  หน้า     4
  • การเคลือบเรซินและการแก้ปัญหา  หน้า     8
  • การทำกรอบรูปจากต้นฉบับที่เป็นสิ่งพิมพ์  หน้า   11
  • การทำกรอบรูปแบบกรอบลอย  หน้า   13
  • การทำกรอบรูปแบบผิวด้าน  หน้า   17
  • การทำกรอบรูปโดยใช้วัสดุตกแต่ง  หน้า   20
  • การทำกรอบไม้ยึดแผ่นฟิล์มไมล่า  หน้า   24
  • การแก้ไขปัญหาในการทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์  หน้า   26