เก็บตกการทำ Video CD ด้วยตนเอง

Video CD เป็นหนึ่งในงานที่น่าสนใจที่สุดอย่างหนึ่งของงานบนคอมพิวเตอร์ ซึ่งภายในเล่มจะกล่าวถึงการใช้ภาพในการทำ VCD หรือการทำ SlideShow ให้อยู่ในรูปแบบของ VCD (Photo VCD) ซึ่งมีรูปแบบเกี่ยวกับ VCD แต่ใช้ภาพแทนที่จะเป็นวิดีโอ ดังนั้นจึงสามารถใช้กับเครื่องเล่น VCD ได้ ตลอดจนยังมีเรื่องที่น่าสนใจมากมาก อีกเรื่องคือ การแปลง DVD ให้เป็น วิดีโอในรูปแบบอื่นๆ เช่น (S) VCD หรือแปลงเป็น Divx วิดีโอ ที่ให้คุณภาพสูงจนไม่น่าเชื่อ

ชื่อเรื่อง: เก็บตกการทำ Video CD ด้วยตนเอง

ผู้แต่ง: ดิเรก วงษ์วานิช

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • ตอนที่ 1 จาก DV สู่ (S) VCD 
 • บทที่ 1 เรื่องของดิจิตอลวิดีโอและการเตรียมความพร้อม  หน้า 9
 • บทที่ 2 การจับภาพดิจิตอลวิดีโอ  หน้า 17
 • บทที่ 3 การตัดต่อวิดีโอฉบับรวบรัด  หน้า 25
 • บทแทรก แนวความคิดในการแปลงรูปแบบของวิดีโอ  หน้า 31
 • บทที่ 4 การแปลง DV เป็น (S)VCD  หน้า 35
 • ตอนที่ 2 การเขียน VCD แบบมี Chapter
 • บทที่ 5 Chapter VCD ด้วย Ulead DVD MovieFactory  หน้า 51
 • บทที่ 6  Chapter VCD ด้วย VCDEasy  หน้า 61
 • ตอนที่ 3 PhotoVCD หรือ VCD SlideShow 
 • บทที่ 7 PhotoVCD ด้วย  Nero-Burning Rom  หน้า 83
 • บทที่ 8 PhotoVCD ด้วย Ulead DVD PictureShow  หน้า 95
 • บทที่ 9 PhotoVCD ด้วย Winon CD  หน้า 105
 • บทที่ 10 Slide Show ด้วย FotoAngelo  หน้า 117
 • ตอนที่ 4 การแปลง DVD ในขั้นตอนเดียวด้วยโปรแกรม DVDx 
 • บทที่ 11 การสร้าง (S)VCD จาก DVD ด้วย DVDx  หน้า 127
 • บทที่ 12 การสร้าง DivX จาก DVD ด้วย DVDx  หน้า 143
 • บทที่ 13 บทต่อเนื่อง การสร้าง DivX จาก DV  หน้า 157

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน