ภูมิปัญญาอาหารจากข้าว

ข้าวเป็นอาหารที่ชาวไทยปลูกและบริโภคมาเป็นเวลาช้านาน ข้าวผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทย ทั้งในชีวิตประจำวัน ในสังคมและวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ซึ่งในอาหารจากข้าว แฝงไปด้วยภูมิปัญญาของการทำอาหารที่ถ่ายทอดกันมา อาหารบางชนิดพบได้น้อย บางชนิดไม่มีใครรู้จัก

หนังสือ ภูมิปัญญาอาหารจากข้าว เล่มนี้ ได้รวบรวมเรื่องวิธีการทำอาหารจากข้าว อาหารคาวหวานและอาหารแปรรูปหลากหลายชนิด รวมถึงประวัติความเป็นมา กรรมวิธีในการผลิต ความแตกต่าง ปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงคุณค่าทางโภชนาการ ของอาหารจากข้าวแต่ละชนิด

ชื่อเรื่อง: ภูมิปัญญาอาหารจากข้าว

โดย: รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • คำนำจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  หน้า  5
 • คำนำของผู้จัดทำ หน้า 6
 • สารบัญเรื่อง หน้า 7
 • อาหารจากข้าว……ภูมิปัญญาของไทย  หน้า  10
 • คุณค่าของข้าวต่อสุขภาพ  หน้า  24
 • ข้าวกล้องงอก  หน้า  38
 • อาหารจากข้าว  หน้า  51
 • กระยาสารท…สัญลักษณ์วันสารท  หน้า  52-61
 • ก๋วยเตี๋ยว….อาหารเส้นที่หลากหลาย  หน้า  62-67
 • ข้าวเกรียบว่าว ข้าวโป่ง ข้าวควบ…อาหารเดียวกัน  หน้า  78-91
 • ข้าวเกรียบงา…..ที่ขาดแคลนแรงงาน  หน้า  92-103
 • ขนมจาก…..ที่กำลังจากลา  หน้า  104-101
 • ขนมจีน…..ที่ไม่ใช่ของจีน  หน้า  112-125
 • ขนมดอก….จอกเลียนแบบธรรมชาติ หน้า 126-133
 • ขนมลา….วัฒนธรรมเดือนสิบ  หน้า  134-143
 • ข้าวจี่…..อาหารพื้นบ้านที่กำลังจางหาย  หน้า  144-151
 • ข้าวแช่….คุณค่าของวัฒนธรรมสงกรานต์  หน้า  152-167
 • ข้าวตัง……อาหารว่างแบบไทย  หน้า  168-179
 • ข้าวต้มมัด ข้าวเหนียวปิ้ง….ส่งออก  หน้า  180-193
 • ข้าวแตน นางเล็ด…. หน้า  194-201
 • ข้าวหมาก…..อาหารโปรไบโอติกแบบพื้นบ้าน  หน้า  202-211
 • ข้าวหลาม……กับกระบอกไม้ไผ่ หน้า  212-225
 • น้ำข้าวกล้องงอก……เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ หน้า  226-231
 • สาโท…..เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์  หน้า  232-241
 • เส้นหมี่โคราช……ก๋วยเตี๋ยวพื้นบ้าน  หน้า  242-250
 • กิตติกรรมประกาศ  หน้า  251