100 คำถามเบาหวานควรรู้

 

หนังสือ “100 คำถามเบาหวานควรรู้” เป็นคำถามที่ทีมงานสำนักพิมพ์ใกล้หมอ หาคำตอบมาจากแหล่งความรู้ต่างๆ จากประสบการณ์ยาวนานจากหนังสือหลายเล่มในเรื่องเบาหวาน เขียนให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย เป็นการให้ความรู้แก่ผู้ป่วย ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอย่างแท้จริง ถึงปัญหาที่ผู้อ่านกำลังเผชิญอยู่ เช่น ในเรื่องของการควบคุมอาหารและอาการแทรกซ้อนต่างๆ เป็นต้น

ชื่อเรื่อง: 100 คำถามเบาหวานควรรู้

เรียบเรียงโดย: กองบรรณาธิการใกล้หมอ

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • 1. เบาหวานเกิดขึ้นได้อย่างไร
 • 2. รู้ได้อย่างไรว่าเป็นเบาหวานชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2
 • 3. เป็นเบาหวานลูกหลานจะป่วยด้วยไหม?
 • 4. เบาหวานเกิดจากไวรัสจริงหรือ?
 • 5. ตรวจน้ำตาลหลังกินข้าวได้เกิน 200 เป็นเบาหวานไหม
 • 6. กินหวานมาก ต้องเป็ฯเบาหวานแน่ๆ
 • 7. เบาหวานป้องกันได้หรือไม่!
 • 8. เป็นเบาหวานระดับไหนแล้ว
 • 9. ค่าน้ำตาลเท่าไหร่เสี่ยงต่อเบาหวาน
 • 92. เริ่มออกกำลังกายอย่างไรดี
 • 93. เป็นเบาหวานมีข้อควรระวังสำหรับการออกกำลังกายอย่างไร
 • 94. ยาเบาหวานมีอะไรบ้าง
 • 95. ยาเบาหวานมีผลข้างเคียงหรือไม่
 • 96. ป้องกันเด็กๆ จากโรคอ้วนและเบาหวานได้อย่างไร
 • 97. สังเกตอาการเด็กป่วยด้วยเบาหวานชนิดที่ 2
 • 98. เด็กป่วยเบาหวานไปโรงเรียนได้ไหม
 • 99. ป่วยด้วยเบาหวาน ควรเตรียมรับมือภาวะฉุกเฉินอย่างไร
 • 100. เบาหวานป้องกันได้จริงหรือ