โรคติดต่อมรณะ

ปัจจุบันมีโรคภัยไข้เจ็บใหม่ๆ เกิดขึ้นในอัตราที่สูงมากเป็นประวัติการณ์ รวมกับเชื้อโรคเก่าที่กลับมา อุบัติใหม่ พัฒนาสายพันธุ์ทนทานต่อการป้องกันด้วยวัคซีนแบบเก่า “โรคติดต่อมรณะ” เป็นหนังสือ ที่เตือนให้ผู้อ่านได้รู้ถึงภัยคุกคามชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21 เพื่อที่จะได้มีเวลาทำความเข้าใจ สาเหตุของการเกิดโรคอย่างรู้เท่าทัน และที่สำคัญตระหนักถึงอันตรายอย่างรู้จริง และเตรียมตัว ให้พร้อมเพื่อการป้องกัน เพื่อไม่ให้โรคเก่ากลับมาซ้ำ โรคใหม่กลับมารุนแรงกว่าเดิม เช่นเชื้อโรคดื้อยาบางชนิด โดยภาวะโลกร้อนก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งทำให้เชื้อโรคทวีการระบาด ซึ่งจะเห็นได้ว่าโลกกำลังเผชิญกับมหัตภัยที่มองไม่เห็น เพื่อผู้อ่านจะได้รู้ทันและป้องกันได้

ชื่อเรื่อง: โรคติดต่อมรณะ

เรียบเรียงโดย: เอื้อมพร สกุลแก้ว

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • บทนำ โรคติดต่อมรณะ   หน้า   14
 • บทที่ 1 โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ  หน้า   16
 • บทที่ 2 ทำความรู้จักและป้องกันโรค  หน้า   26
 • โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง / โรคซาร์ส  หน้า   28
 • ไข้เลือดออกจากไว้รัสเดงกี่  หน้า   34
 • ไข้เลือดออกอีโบลา  หน้า   44
 • ไข้เลือดออกมาร์เบิร์ก  หน้า   50
 • โรควัวบ้า / โรคสมองฝ่อในวัว   หน้า   56
 • ไข้เหลือง  หน้า   68
 • ไข้หวัดนก  หน้า   76
 • ไข้กาฬหลังแอ่น / ไข้กาฬนกนางแอ่น  หน้า   96
 • อหิวาตกโรค  หน้า 112
 • กาฬโรค  หน้า 120
 • โรคมือปากเท้า  หน้า 128
 • โรคนิปาห์ / ไข้สมองอักเสบจากเชื้อนิปาห์ไวรัส  หน้า 142
 • บทที่ 3 โรคติดเชื้อที่ควรระวัง  หน้า 150
 • ไข้หวัดใหญ่  หน้า 151
 • ไข้สมองอักเสบเจอี / ไข้สมองอักเสบ  หน้า 172