10 โรคคุกคามคนไทย

หนังสือ “10 โรคคุกคามคนไทย” เป็นการรวบรวมบทความที่ลงตีพิมพ์ ในนิตยสาร “ใกล้หมอ” ทำให้ผู้อ่านได้ทำความรู้จักและเข้าใจในความเป็นมาเป็นไปของโรคภัยแต่ละโรคซึ่งได้แก่ โรคสโตร็ค หัวใจ มะเร็ง เบาหวาน ธัยรอยด์ อัลไซเมอร์ ข้ออักเสบ ไตวาย ไมเกรน และโรคภูมิแพ้ โรคที่ได้กล่าวมาแล้วสามารถป้องกันและระมัดระวังได้ด้วยการใส่ใจดูแลสุขภาพให้มากขึ้น ทำให้รู้และเกิดความเข้าใจเพื่อจะได้ไม่ดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคนั้นๆ ซึ่งสามารถนำความรู้มาปรับประยุกต์กับวิถีการดำเนินชีวิตเพื่อลด หรือหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ชื่อเรื่อง: 10 โรคคุกคามคนไทย

บรรณาธิการ: นพ. ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์ และคณะแพทย์ใกล้หมอ

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

  • สโตร็ค1 ใน 5 โรคคร่าชีวิตคนไทย  หน้า   15
  • หัวใจขาดเลือด ฆาตกรเงียบแห่งสหัสวรรษ  หน้า   43
  • มะเร็ง เซลล์ร้ายทำลายชีวิต  หน้า   63
  • เบาหวานโรคที่มากับภาวะแทรกซ้อน  หน้า 105
  • ธัยรอยด์ โรคร้าย รักษาได้ หายขาด  หน้า 141
  • อัลไซเมอร์ โรคสมองฝ่อ  หน้า 151
  • ข้ออักเสบโรคคุกคามผู้สูงวัย  หน้า 171
  • ไตวาย โรคแห่งความทรมาน  หน้า 193
  • ไมเกรน สุดยอดแห่งอาการปวดศรีษะ  หน้า 213
  • โรคภูมิแพ้โรคฮิตของคนเมือง  หน้า 225