ยอ สมุนไพรมากคุณค่า

หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงว่า เดิม “ยอ” นั้นไม่ว่าจะเป็น ลูกหรือใบ คนไทยใช้ประกอบอาหาร มาช้านานแล้ว เพราะสรรพคุณในตัว ที่มีอยู่อย่างมากมายนั่นเอง จนปัจจุบันได้ทำการวิจัยแล้ว พบประโยชน์ว่า ยอช่วยควบคุมการทำงานของเซลในร่างกายให้เป็นปกติ และสร้างเซลใหม่ เพื่อทดแทนเซลที่เสื่อม โดยในผลยอ จะมีสาร Xeronine ซึ่งสารนี้จะช่วยทำให้เซลแข็งแรง และมีความเป็นปกติสุข หรือที่เรียกกันว่าสารช่วยให้อายุยืนนั่นเอง

ชื่อเรื่อง: ยอ สมุนไพรมากคุณค่า

บรรณาธิการ : พันธิตร์ มะลิสุวรรณ

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • ยอ… ต้นกำเนิดที่น่าสนใจ  หน้า     9
 • “ยอ” กับความเชื่อของไทย  หน้า   11
 • สายพันธุ์ยอในประเทศไทย  หน้า   13
 • ยอ… ปลูกเองได้ง่ายจัง  หน้า   17
 • การวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์  หน้า   19
 • สรรพคุณทางการแพทย์  หน้า   35
 • ประโยชน์ตามตำราแพทย์แผนไทย  หน้า   39
 • การศึกษาความเป็นพิษ  หน้า   47
 • การใช้ประโยชน์ในต่างประเทศ  หน้า   49
 • หลากหลายวิธีการแปรรูป  หน้า   51
 • อย่ายก “ยอ” จนเกินเหตุ  หน้า   75
 • เอกสารอ้างอิง