ลดความดัน รู้ทันความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูงถือเป็นภาวะเสี่ยงอีกประการหนึ่งที่อาจทำให้สุขภาพของผู้อ่านย่ำแย่ลง อาจนำโรคร้ายต่างๆ อย่างโรคหัวใจ เบาหวานหรือโรคไตมาสู่ชีวิต และอาจเป็นจุดเริ่มต้น ที่จะทำให้ผู้อ่านเสียชีวิตได้ ดังนั้นหนังสือเล่มนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง ที่ก่อให้เกิดความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูงในสตรีมีครรภ์และเด็ก โรคร้ายต่างๆ ที่จะตามมากับความดันโลหิตสูง ตลอดจนวิธีตรวจวัดความดันโลหิตที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นการป้องกันความดันโลหิตสูงอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการรู้ลึก รู้ทัน และรู้จริงในทุกแง่มุมของ ความดันโลหิตสูง

ชื่อเรื่อง: ลดความดัน รู้ทันความดันโลหิตสูง

เรียบเรียงโดย: กองบรรณาธิการใกล้หมอ

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

  • บทที่ 1 ความดันโลหิตสูงคืออะไร  หน้า    10
  • บทที่ 2 การตรวจวัดความดันโลหิตสูง  หน้า   20
  • บทที่ 3 คุณเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่  หน้า   52
  • บทที่ 4 ความดันโลหิตสูง “ทุติยภูมิ”  หน้า   78
  • บทที่ 5 ความดันโลหิตสูงนำไปสู่โรคต่างๆ  หน้า 102
  • บทที่ 6 ความดันโลหิตสูงในสตรีมีครรภ์และในเด็ก  หน้า 114
  • บทที่ 7 บทสรุป  หน้า 152