สหราชอาณาจักรกับอังกฤษ ต่างกันอย่างไร
All Posts
ประเทศอังกฤษที่ชาวไทยรู้จัก มีชื่อเต็มว่า United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland แปลเป็นภาษาไทยว่า “สหราชอาณาจักร บริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ” เรียกสั้นๆ ว่า United Kingdom หรือ UK แปลเป็นภาษาไทยว่า สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักรประกอบด้วยดินแดน 4 ส่วนหรือแคว้น