วิชาตัวเบา
All Posts
วิชาเหมือนสินค้า อันมีค่าอยู่เมืองไกล ต้องยากลำบากไป จึงจะได้สินค้ามา… คำกลอนดังกล่าวนี้ท่านผู้อ่านที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป คงจำกันได้ว่าเป็นบทกลอนที่เคยท่องจำกันสมัยเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษา คำกลอนดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงอย่างยิ่ง แสดงให้เห็นว่าการศึกษาทุกอย่างจะต้องมีความพากเพียรจึงจะประสบผลสำเร็จ และวิชาตัวเบาที่แนะนำให้อ่านในที่นี้ ก็เช่นเดียวกัน ถ้าผู้ใดอ่านแล้วนำไปฝึกฝน จิตใจตนเองทุกวันๆ ก็จะประสบความสำเร็จ มีความสุข มีเมตตา กรุณา มองชีวิตทุกอย่างในโลกด้วยสายตาอันสดใสสวยงาม พร้อมที่จะให้อภัยผู้อื่นเสมอ