หนังสือชวนอ่านของ “พอล อดิเรกซ์”
All Posts
เมื่อเอ่ยถึงคุณปองพล อดิเรกสาร หลาย ๆ ท่านคงรู้จักชื่อเสียงของท่านเป็นอย่างดีในฐานะนักการเมืองผู้เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แต่คงจะน้อยคนอีกเช่นกันที่จะทราบว่า คุณปองพล อดิเรกสารเป็นนักเขียน และยังเป็นนักเขียนที่ไม่ธรรมดาเพราะท่านเขียนนวนิยายเป็นภาษาอังกฤษ ใช้นามปากกาว่า “พอล อดิเรกซ์” (Paul Adirex) นามของพอล อดิเรกซ์ จึงเป็นนามปากกาใหม่ในแวดวงวรรณกรรมไทย ท่านแต่งนวนิยายไว้ 3 เล่ม คือ THE PIRATES OF TARUTAO (โจรสลัดแห่งตะรุเตา) MAKONG (แม่โขง) และ UNTIL THE KARMA ENDS (ตราบสิ้นกรรม) หนังสือนวนิยายทั้ง 3 เล่มนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยโดย วิภาดา กิตติโกวิท