222 ปี กรุงรัตนโกสินทร์
All Posts
21 เมษายน พ.ศ. 2325 เวลา 06.45 น. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี โปรดเกล้าฯ ให้ทำพิธียกเสาหลักเมืองขึ้นทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา และประวัติศาสตร์หน้าแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ และกรุงเทพมหานครก็เริ่มขึ้น กรุงเทพฯ ใน ร.ศ. 222 เดิมมีฐานะเป็นจังหวัดๆหนึ่ง มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า จังหวัดพระนคร ต่อมาใน พ.ศ. 2514 ได้รวมกับจังหวัดธนบุรี ซึ่งอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นจังหวัดเดียวกัน ใช้ชื่อว่า นครหลวงกรุงเทพธนบุรี และในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กรุงเทพมหานคร หรือที่ชาวต่างชาติเรียกว่า Bangkok ซึ่งมาจากคำไทยว่า “บางกอก” ตามชื่อ