25 – 27 พ.ย. 2553 สำนักหอสมุดกลางจัดซุ้มนิทรรศการ “e-library for research” ใน The 3rd RU Open House 2010

25 – 27 พฤศจิกายน 2553 เวลา 8.30 – 16.30 น. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการ The 3rd RU Open House 2010 โดยคณะทำงานฝ่ายวิชาการ

Read more

14 – 16 ธ.ค. 2549 นิทรรศการใน “งานประชุมอีเลิร์นนิ่งนานาชาติ”

14 – 16 ธันวาคม 2549 สำนักหอสมุดกลางได้จัดแสดงนิทรรศการ นำเสนอการให้บริการ ณ. ปัจจุปันนี้ ในรูปแบบของ e-library ที่บริการผ่านเว็บไซต์ www.lib.ru.ac.th ทั้งนี้เป็นการให้ความร่วมมือกับสำนักงานศูยน์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (ศูนย์ E-leraning) ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่จัดงาน การประชุมอีเลิร์นนิ่งนานาชาติ 2549

Read more