2 ส.ค. 2559 ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ครบรอบ 45 ปี

2 สิงหาคม 2558 เวลา 9.09 น. สำนักหอสมุดกลางจัดพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พร้อมกับถวายเครื่องราชสักระบูชาแด่พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ณ ชั้น 1 อาคาร 1 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ซึ่งตรงกับวันที่ 2 สิงหาคม 2514 ปีนี้ครบรอบ 45 ปี

Read more