สัปดาห์ห้องสมุด 28 ก.ค. 2557-เสวนา เรื่อง “อ่านอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” กับ โอม (ณภัทร ศิรินิล) : The Voice Thailand 2

28 กรกฎาคม 2557 บรรยากาศงานสัปดาห์ห้องสมุดวันแรก นักศึกษาและผู้สนใจ ร่วมฟังเสวนา เรื่อง “อ่านอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” กับ โอม (ณภัทร ศิรินิล) : The Voice Thailand 2 พิธีกรดำเนินรายการ คือ นางสาวดวงพร วงศ์ประดิษฐ์ ในการเสวนาในครั้งนี้ โอมได้ฝากข้อคิดสำหรับน้อง ๆ

Read more