5 ธ.ค. 2558 โรงทานเฉลิมพระเกียรติและพิธีจุดเทียนถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

5 ธันวาคม 2558 เวลา 16.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมกิจกรรมโรงทานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีรองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิด

Read more

3 ธ.ค. 2553 โรงทานเฉลิมพระเกียรติ

3 ธันวาคม  2553 เวลา 15.00  ผศ.พรชัย จิตต์พานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง  นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงานโรงทานเฉลิมพระเกียรติ โดยนำอาหารเข้าร่วมกิจกรรม ดังรายการดังนี้

Read more