1 – 5 พ.ย. 2553 สัปดาห์ห้องสมุด เรื่อง “เทิดทูนสถาบัน สานสัมพันธ์คนไทย ให้สังคมเข้มแข็ง”

1 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิดสัปดาห์ห้องสมุด กล่าวเปิดงาน และชมนิทรรศการ กิจกรรมต่างๆ ที่จัดในงานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปี 2553

Read more