26-28 ก.พ. 2557 สัมมนาวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง “เปลี่ยนคุณเพื่อองค์กร ดีกว่าเปลี่ยนองค์กรเพื่อคุณ”

26-28 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักหอสมุดกลางจัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง “เปลี่ยนคุณเพื่อองค์กร ดีกว่าเปลี่ยนองค์กรเพื่อคุณ” ช่วงเช้าวันที่ 26 ก.พ. 2557 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมฟังบรรยาย เรื่อง “เปลี่ยนคุณเพื่อองค์กร ดีกว่าเปลี่ยนองค์กรเพื่อคุณ”

Read more