05-08 ส.ค. 2557 สำนักหอสมุดกลางร่วมโครงการ “รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี” ครั้งที่ 10

ในระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาคม 2557 สำนักหอสมุดกลางร่วมโครงการ “รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี” ครั้งที่ 10 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

Read more