05 ธ.ค. 2557 สำนักหอสมุดกลางร่วมงานโรงทานเฉลิมพระเกียรติและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

5 ธันวาคม 2557 เวลา 16.30 – 19.00 น. สำนักหอสมุดกลางร่วมงานโรงทานเฉลิมพระเกียรติ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557

Read more