9 – 11 ส.ค. 2559 สำนักหอสมุดกลางร่วมงาน “รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี” ครั้งที่ 12

9 สิงหาคม 2559  เวลา 8.00 น. พิธีเปิดงานเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศและปวงชนชาวไทย ลำดับพิธีดังนี้

Read more