6 ต.ค. 2553 นักศึกษาเจ้าของทอง ได้รับมอบทองคืนจากผู้ที่เก็บได้ภายในสำนักหอสมุดกลาง

24 กันยายน 2553 นายอิทธิพัทธ์ เอี่ยมสมาน และ น.ส.ภัสรลักษณ์ ปัญญานะ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เก็บสร้อยข้อมือ ทองคำหนัก 2 สลึงได้ที่ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

Read more