22 เม.ย. 2554 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมเล่นกีฬามหาสนุกในพิธีปิดกีฬาสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 35

22 เมษายน 2554   เวลา 15.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีปิดกีฬา “สุพรรณิการ์เกมส์” ครั้งที่ 35 ร่วมเล่นเกมส์กีฬามหาสนุกกับทุกคณะ สำนัก ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี กับบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง และส่งเสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง ออกกำลังกาย รักษาสุขภาพของตนเอง

Read more

19 เม.ย. 2554 พิธีเปิดกีฬา “สุพรรณิการ์เกมส์” ครั้งที่ 35

19 เมษายน 2554  เวลา 14.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีเปิดกีฬา “สุพรรณิการ์เกมส์” ครั้งที่ 35 ซึ่งเป็นกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง บุคลากรที่ร่วมขบวนพาเหรดนักกีฬา แต่งกายด้วย กางเกงยีนส์ เสื้อลายสก๊อต และหมวกคาวบอย และทีมเต้นคอไลก้า แต่งกายด้วยชุดเต้นคอไลก้า ถ่ายภาพและรายงานโดย

Read more