6-11 ส.ค. 2558 สำนักหอสมุดกลางร่วมโครงการ “รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี” ครั้งที่ 11

6 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมโครงการ “รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี” ครั้งที่ 11 โดยมี รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ วาจาบัณฑิตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนหน่วยงานวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง หรือพุ่มดอกมะลิ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Read more