5 ส.ค. 2558 สำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีเปิด โครงการ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล มหาวิทยาลัยรามคำแหง”

5 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีเปิดโครงการ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหว่างปี 2558 – 2560” นำโดย รศ. ทศพร คล้ายอุดม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ร่วมฟังบรรยายพิเศษ

Read more

29 เม.ย. 2558 สำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีเปิดกีฬาสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2558

29 เมษายน 2558 เวลา 16.00 น. สำนักหอสมุดกลางร่วมพิธิเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน “สุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 39” ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Read more

10 เม.ย. 2558 สำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในเทศกาลสงกรานต์

10 เมษายน 2558 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Read more

5 เม.ย. 2554 สำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีแห่ขบวนสงกรานต์และประกวดขบวนแห่สงกรานต์ภายใน ม.รามคำแหง

5  เมษายน 2554  สำนักหอสมุดกลางร่วมแห่ขบวนสงกรานต์และประกวดขบวนสงกรานต์สวยงามและสร้างสรรค์ในประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2554 ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งจัดเป็นประเพณีทุกๆ ปีขบวนแห่สงกรานต์ของสำนักหอสมุดกลาง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ่ายภาพโดย : ฝ่ายวัสดุไม่ตีพิมพ์ รายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ

Read more