5 ส.ค. 2558 สำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีเปิด โครงการ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล มหาวิทยาลัยรามคำแหง”

ภาพสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีเปิด โครงการ "ปณิธานความดี ปีมหามงคล มหาวิทยาลัยรามคำแหง" (5 ส.ค. 2558 )
ภาพสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีเปิด โครงการ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล มหาวิทยาลัยรามคำแหง” (5 ส.ค. 2558 )

5 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีเปิดโครงการ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหว่างปี 2558 – 2560” นำโดย รศ. ทศพร คล้ายอุดม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางปฏิบัติตามแนวพระยุคลบาทและการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ณ อาคารพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตั้งปณิธานความดี ได้ที่เว็บไซต์ “ปณิธาน ดอทอาร์ยู ดอทเอซี ดอททีเอช” http://www.panithand.ru.ac.th/ ซึ่งคล้ายๆ กับเว็บไซต์ของรัฐบาลที่เชิญชวนให้ทุกท่านตั้ง “ปณิธานความดี ปีมหามงคล” เป็นโครงการปลุกจิตสำนึกกระตุ้นให้คนไทยทำความดีอย่างเป็นรูปธรรม http://www.panithand.com/


รายงานถ่ายภาพและรายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด