30 เม.ย. 2558 สำนักหอสมุดกลางจัดเสวนาเรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนฯ ในดวงใจ”

30 เมษายน 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดเสวนาเรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนฯ ในดวงใจ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 2

Read more