2 เม.ย. 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร

Read more

2 เม.ย. 2557 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2 เมษายน 2557 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักหอสมุดกลาง จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องโถง อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักหอสมุดกลาง ขอเชิญบุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง และประชาชนทั่วไปร่วมชมนิทรรศการ ตั้งแต่วันที่

Read more

8 – 11 ส.ค. 2548 งานสัปดาห์ห้องสมุด ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2548

สำนักหอสมุดกลางเชิญชมงานสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 8 – 11 สิงหาคม 2548 ณ บริเวณสำนักหอสมุดกลาง และขอเชิญชวนชาวรามคำแหงร่วมใจ ” นุ่งผ้าไทย ใส่สีม่วง ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 50 พรรษา ในปีพุทธศักราช

Read more