9 เม.ย. 2557 สำนักหอสมุดกลางร่วมงาน ” ทำบุญวันสงกรานต์ ” สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย พ.ศ. 2557 ม.รามคำแหง

9 เม.ย. 2557 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงาน ” ทำบุญวันสงกรานต์ ” สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย พ.ศ. 2557 ม.รามคำแหง ช่วงเช้า มีกิจกรรมประกอบพิธีทางศาสนา พิธีสืบซะตา ไหว้สาพระธาตุประจำวันเกิด การแข่งขันการละเล่นพื้นบ้าน (ลูกโยงหรือลูกช่วง)

Read more