9 เม.ย. 2557 สำนักหอสมุดกลางร่วมงาน ” ทำบุญวันสงกรานต์ ” สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย พ.ศ. 2557 ม.รามคำแหง

9 เม.ย. 2557 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงาน ” ทำบุญวันสงกรานต์ ” สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย พ.ศ. 2557 ม.รามคำแหง ช่วงเช้า มีกิจกรรมประกอบพิธีทางศาสนา พิธีสืบซะตา ไหว้สาพระธาตุประจำวันเกิด การแข่งขันการละเล่นพื้นบ้าน (ลูกโยงหรือลูกช่วง)

ช่วงบ่าย สำนักหอสมุดกลางร่วมขบวนแห่เพื่อร่วมพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำผู้ใหญ่ ณ อาคารพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และทีมนักกีฬาละเล่นพื้นเมือง ลูกโยนหรือลูกช่วง ได้รับรางวัล แต่งการยอดเยี่ยม


ถ่ายภาพและรายงาน : งานพัฒนาเว็บไซต์ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด