17 ต.ค. 2559 พิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

17 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง นำโดยผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง รองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม ร่วมพิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดขึ้นเพื่อถวายราชสักการะและลงนามถวายความอาลัย

Read more