8 ก.ค. 2553 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงาน “มหกรรมชุมชนรวมพลัง ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด”

8 กรกฏาคม 2553 เวลาประมาณ 17.00 น. ณ ลานพ่อขุนรามคำแหง บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงานและร่วมเต้นแอโรบิค ในงาน “มหกรรมชุมชนรวมพลัง ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับชุมชน,เครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทุกภาคส่วนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย

Read more