16 ก.ย. 2551 พิธีเปิดห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์

16 กันยายน 2551 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิด ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ตั้งอยู่บริเวณอาคาร  1  คณะมนุษยศาสตร์ (HOB) ชั้น 5 ห้อง 1522   โดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้อนุมัติ  “โครงการพัฒนาห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์” ให้เป็นห้องสมุดอัตโนมัติ

Read more