30 ก.ค. 2557- เสวนา เรื่อง “อ่านอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” กับ ณฉัตร (วัลเณซ่า เมืองโคตร) : มิสไทยแลนด์เวิลด์ ปี 2012

สำนักหอสมุดกลางจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดเป็นวันที่ 3 เมื่อ วันที่ 30 ก.ค. 2557 เวลา 14.00 – 15.00 น. – เสวนา เรื่อง “อ่านอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” กับ ณฉัตร (วัลเณซ่า เมืองโคตร) : มิสไทยแลนด์เวิลด์ ปี 2012

Read more