6 -7 ก.ค. 2549 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Walk Rally กับระบบ ISO 9001 : 2000

6 – 7 กรกฎาคม 2549 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Walk Rally กับระบบ ISO 9001 : 2000 ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร

Read more