01 ส.ค. 2557 พิธีมอบของที่ระลึกแก่ผู้อำนวยการสำนักฯ เนื่องในวาระอำลาตำแหน่งและมอบรางวัลแก่นักกีฬา

ในโอกาสเดียวกันสำนักหอสมุดกลางได้จัดมอบของรางวัลแก่นักกีฬาบุคลากร และบุคคลที่มีส่วนร่วม สำหรับการจัดขบวนพาเหรด ซึ่งเป็นตัวแทนสำนักฯ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 38 และสร้างชื่อเสียงให้กับสำนักฯ ดังปรากฏผลรางวัลที่เราได้รับมากมาย ตามลำดับดังนี้

Read more