7 ส.ค. 2555 พิธีเปิดนิทรรศการ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 80 พรรษา

7 สิงหาคม 2555 เวลา 9.30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงพร้อมข้าราชการ พนักงาน และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 80 พรรษา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ซึ่งนิทรรศการจะจัดแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ จำลองส่วนป่าสิริกิตย์

Read more

2 – 30 ต.ค 2552 นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

2 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00 น. รศ.คิม ไชยแสนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง  ระหว่างวันที่ 2-30 ตุลาคม 2552 ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ต่างๆ ดังนี้

Read more