3 ก.ย. 2553 Big Cleanings Day ประจำปี 2553

3 กันยายน 2553 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย จิตต์พานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เปิดงาน Big Cleaning Day ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม 5 ส ที่ชาวสำนักหอสมุดกลาง ปฏิบัติสืบต่อกันมาทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549

Read more