17 ก.พ. 2555 พิธีปิดกีฬาสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 36

17 กุมภาพันธ์  2555 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วม พิธีปิดกีฬาสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 36 ร่วมเล่นกีฬามหาสนุก และร่วมรับประทานอาหารในงานเลี้ยงสังสรรค์ ประกาศผลรางวัล และผู้ครองถ้วยรางวัลคะแนนรวม ประเภทกีฬาต่างๆ ในการแข่งขันกีฬาภายในครั้งนี้ ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more

22 เม.ย. 2554 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมเล่นกีฬามหาสนุกในพิธีปิดกีฬาสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 35

22 เมษายน 2554   เวลา 15.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีปิดกีฬา “สุพรรณิการ์เกมส์” ครั้งที่ 35 ร่วมเล่นเกมส์กีฬามหาสนุกกับทุกคณะ สำนัก ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี กับบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง และส่งเสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง ออกกำลังกาย รักษาสุขภาพของตนเอง

Read more