22 พ.ย. 2559 งานรวมพลังแห่งความภักดี “พิธีปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 06.30 – 8.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงานรวมพลังแห่งความภักดี “พิธีปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดขึ้น ตามความเห็นชอบของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2559 ให้จัดงาน

Read more