5 ธ.ค. 2558 โรงทานเฉลิมพระเกียรติและพิธีจุดเทียนถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

5 ธันวาคม 2558 เวลา 16.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมกิจกรรมโรงทานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีรองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิด

Read more