9 มี.ค. 2560 สำนักหอสมุดกลางถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 9 มีนาคม 2560 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางเข้าร่วมถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง จำนวน 36 คน โดยเริ่มออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เวลา 07.00 น.

Read more