3 ก.ย. 2556 สำนักหอสมุดกลางร่วมงานประกวดผ้าไทย ประเภทผ้าฝ้าย ในงานเทิดไท้มหาราชินี ครั้งที่ 9

วันที่  3 กันยายน 2556 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานประกวดผ้าไทย ประเภทผ้าฝ้าย ในงานเทิดไท้มหาราชินี ครั้งที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556

Read more

5 ส.ค. 2553 ประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย ประเภทผ้าฝ้าย และความคิดสร้างสรรค์

5 สิงหาคม 2553 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงาน “รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี” ครั้งที่ 6 ร่วมประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย ประเภทผ้าฝ้าย และ ความคิดสร้างสรรค์ การประกวดแต่งกายด้วยผ้าไทย ประเภทผ้าฝ้าย

Read more