5 ส.ค. 2558 สำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีเปิด โครงการ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล มหาวิทยาลัยรามคำแหง”

5 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีเปิดโครงการ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหว่างปี 2558 – 2560” นำโดย รศ. ทศพร คล้ายอุดม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ร่วมฟังบรรยายพิเศษ

Read more