2 ส.ค. 2556 วันสถาปนา ครบรอบ 42 ปี สำนักหอสมุดกลาง

วันที่ 2 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00 น.ผู้อำนวยการ พร้อมผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมในโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม : กิจกรรมวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ซึ่งวันที่ 2 สิงหาคม 2556 นี้ เป็นวันครบรอบ 42 ปี วันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง

Read more