29 ส.ค. 2557 คณะทำงานกิจกรรม 5 ส สำนักหอสมุดกลาง ศึกษาดูงานกิจกรรม 5 ส ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

29 สิงหาคม 2557 คณะทำงานกิจกรรม 5 ส ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 53 คน ได้ไปศึกษาดูงานกิจกรรม 5 ส ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มศักยภาพให้เกิดการพัฒนาการดำเนินกิจกรรม 5

Read more