17 ม.ค. 2554 พิธีเปิดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม วันพ่อขุนฯ

17 มกราคม 2554 เวลา 9.30 น. รศ.คิม ไชยแสนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทำเปิดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง จัดให้มีนิทรรศการตั้งแต่วันนี้ จนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2554 โดยมีบุคลากรสำนักหอสมุดกลางให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

Read more