17 ม.ค. 2554 พิธีเปิดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม วันพ่อขุนฯ

17 มกราคม 2554 เวลา 9.30 น. รศ.คิม ไชยแสนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทำเปิดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง จัดให้มีนิทรรศการตั้งแต่วันนี้ จนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2554 โดยมีบุคลากรสำนักหอสมุดกลางให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า ในบรรยากาศจำลองตลาดย้อนยุคสมัยสุโขทัย และแต่งกายด้วยชุดสมัยสุโขทัยแบบต่าง ๆ

ภายในงานแสดงนิทรรศการแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ความรู้เกี่ยวกับลายสือไท หลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และบรรยากาศจำลองภาพเหตุการณ์วันค้นพบหลักศิลาจารึก สถานที่ออกว่าราชการและลานปสานแสดง จำลองตลาดค้า-ขาย ในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

         ติดตามข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหวอื่นๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ที่


ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ