17 ม.ค. 2554 พิธีเปิดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกรามคม วันพ่อขุนฯ

17 ม.ค. 2554 เวลา 9.30 น. รศ.คิม ไชยแสนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักหอสมุดกลาง จัดให้มีตั้งแต่วันนี้ จนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2554 โดยมีบุคลากรสำนักหอสมุดกลางให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ร่วมออกร้านค้าขาย จำลองตลาดสมัยสุโขทัย และแต่งกายด้วยชุดสมัยสุโขทัยแบบต่างๆ

ภายในงานแสดงนิทรรศการแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ความรู้เกี่ยวกับลายสือไท  หลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และบรรยากาศจำลองภาพเหตุการณ์วันค้นพบหลักศิลาจารึก สถานที่ออกว่าราชการและลานปสานแสดง จำลองตลาดค้า-ขาย ในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

         ติดตามข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหวอื่นๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ที่


ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ